ÖNCELİKLERİMİZ

ÖNCELİKLERİMİZ


Köker Yapı’da "insan" öncelik taşır. İnsan Kaynakları açısından bakıldığında, ortak kurumsal değerleri temel alan genel yönetim ilkeleri; öncülük, saygınlık, kalite, katılımlı yönetim, esneklik, değer yaratma ve yetkilendirme kavramları çerçevesinde bütünleşir. Köker Yapı’nın değerleri ve genel yönetim ilkeleri İnsan Kaynakları uygulamalarının da özünü oluşturur.
Ancak öncü insanlar, öncü kurumları yaratır; ancak öncü kurumlar çalışanlarının yaratıcılıklarını besler, destekler.
Ancak saygın insanların oluşturduğu kurumlar, saygınlıklarını koruyup geleceğe taşıyabilirler.
İşin kalitesini, çalışanların kalitesi belirler. Farklı yeteneklerin etkin ve verimli katılımı, şirketi geleceğe taşır
Felsefeyi olumsuz etkilemeyecek düzeyde bir esneklik, felsefeyi güçlendirir.
Yeteneğin sınanması ve değerlendirilmesi için verilen yetki, yeteneği ve değerini artırır.

KÖKER YAPI VE İNŞAAT

FİYAT TEKLİFİ ALIN
whatsapp