DEĞERLERİMİZ

DEĞERLERİMİZ
Köker Yapı Marka Değerleri, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde, birlikte çalıştığımız müşterilerimize ve iş ortaklarımıza kattıklarımızla birlikte; koruduklarımız, geliştirdiklerimiz ve yeniden yarattıklarımız aracılığıyla toplumumuza kattığımız değerlerin bütünüdür.
 Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak
 Projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak
 Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek
 Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek
 İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini aynı potada eriterek, tüm projelerimize uygulamak
 Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları yaratarak, ekonomiye katkıda bulunmak
 Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için 'Kentsel Dönüşüm Projeleri'ne destek vermek
 Gerek doğal afetler gerek asayiş açısından güvenli yaşam alanları inşa etmek

KÖKER YAPI VE İNŞAAT

FİYAT TEKLİFİ ALIN
whatsapp